Korteriühistu

Millest alustada?
1. Energiaaudit
Telli energiaaudit (juhul kui ei ole eelnevalt olemas). Tellimisel veendu, et energiaauditi koostaja on registreeritud MTR-s (http://mtr.mkm.ee). Energiaaudiitoriga pange paika tööde paketid koos prognoositava maksumusega, mida soovite elamu juures teha. KredEx toetab energiaauditi koostamist 50% ulatuses, maksimaalselt 700 eurot.
2. Pank - laenu suurus Võta ühendust SEB Panga või Swedbank ärikliendihalduriga ja uuri, mis tingimustel ja kui suures ulatuses on võimalik laenu saada.
3. Üldkoosolek Vii läbi üldkoosolek ning võtta vastu vajalikud otsused (teostatavate tööde pakett, laenu suurus, volitused juhatusele renoveerimisprotsessi läbiviimiseks) koosoleku otsuste vormistamisel kasuta panga poolt etteantud vormi.
4. Projektijuht Tööde kvaliteedi tagamiseks võtta appi projektijuht/omanikujärelvalve teostaja, kes aitab planeerida kogu rekonstrueerimisprotsessi, tellida ehitusprojektid, läbi viia ehitushanked, valida ehitaja ning kontrollida tööde teostamist, et tagada tööde kvaliteet ja planeeritud säästu saavutamine.
5. Ehitusprojektid Telli ehitusprojektid (vastavalt valitud tööde paketile), soovitavalt koos ehitusloaga. Renoveerimisprojekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab õigesti pakkuda ehitushinda, selle järgi ehitada ja teostada omanikujärelvalvet. KredEx toetab projekti koostamist 50% ulatuses, maksimaalselt 4000 eurot.
6. Ehitushanked Võta iga töö või töö kogumi kohta vähemalt 3 ehituspakkumist (laenu taotlemisel kohustuslik) ja vali nende seast ehitajad. Ehitaja valikul uuri tausta ja kindlasti MTR registreeringut ning makskohustusi (näiteks www.krediidiinfo.ee). Võistupakkumisel tee optimaalne valik renoveerimistööde hinna, tööde eeldatava kvaliteedi ja ehitajapoolselt antavate tagatiste vahel.
7. Laenutaotlus
Taotle SEB pangast või Swedbankist laenu.
 • Täida laenutaotlus (vastava panga vormil) ja lisa nõutavad dokumendid:
  • koopia energiaauditist
  • korterelamu laenu taotlemisele eelneva 3 kalendriaasta energiakulu aruanne vastaval vormil
  • audiitori õiend saavutatava energiasäästu kohta vastaval vormil (ainult juhul, kui energiaauditis ei ole saavutatavat säästu protsendina välja toodud)
  • rekonstrueerimistööde eelarve vastaval vormil, koos iga töö või töödekogumi kohta võetud kolme pakkumisega
  • ehitusprojekt/ehitusluba
  • muud laenutaotlusel näidatud dokumendid (üldkoosoleku otsus, majandusaasta aruanne, võlgnike aruanne jm.)
8. Maja kindlustamine Kindlusta korterelamu vähemalt tule-, vee-, vandalismi- ja tormiriski vastu (uuri täpsemalt panga nõudeid kindlustuskatte kohta)

 

Ehitusprojekti koostamise ja omanikujärelvalve teostamise toetus
Energiatõhusus elamutes